promotion

รายละเอียดกิจกรรม

- ลูกค้าใหม่ เติมเงิน $1,000 ขึ้นไปใน 1 ใบเสร็จ รับฟรี Template Peak Profit

- ลูกค้าปัจจุบันเพียงมี Balance ในบัญชี $1,000 สามารถรับฟรี Template Peak Profit


เงื่อนไขกิจกรรม

- เริ่มตั้งเเต่วันที่ 1มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

- Template มีอายุการใช้งานหลังจากการเติมเงินครั้งเเรก 15 วัน

- เพื่อต่ออายุการใช้งาน Template เทรดเดอร์จำเป็นต้องเทรดให้ถึง 1.5 Lot ในเเต่ละสัปดาห์หรือ 7 วัน เพื่อต่ออายุการใช้งานของ Template

- Template จะมีอายุ 7 วัน


หมายเหตุ

- bestonFX ขอสงวนสิทธิ์ในการเเก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

- ถ้าหากมีการพยายามที่จะละเมิดข้อกำหนด เงื่อนไขหรือการพยายามจะฉ้อโกงทุกรูปแบบ ทาง bestonFX ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้เครดิต รวมไปถึงผลกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดในบัญชีดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะ

- bestonFX จะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากซื้อขาย ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของระบบ