โบรกเกอร์ FOREX

รายละเอียดกิจกรรม

- การเติมเงินทุกๆ $500 ขึ้นไป สูงสุด $3,000/ครั้ง ในรอบ 1 ใบเสร็จจะได้รับเครดิตเพิ่มตาม Step ดังนี้

Step 1 เติมเงินครั้งเเรก $500 ขึ้นไป ได้รับเครดิตเพิ่ม 10%

Step 2 เติมเงินครั้งที่สอง $500 ขึ้นไป ได้รับเครดิตเพิ่ม 20%

Step 3 เติมเงินครั้งที่สาม $500 ขึ้นไป ได้รับเครดิตเพิ่ม 30%

Step 4 เติมเงินครั้งที่สี่ขึ้นไป $500 ได้รับเครดิตเพิ่ม 40% ตลอดทุกการเติม สูงสุด $3,000/ครั้ง

เงื่อนไขกิจกรรม

- เริ่มตั้งเเต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

- ลูกค้าใหม่ที่รับโปรโมชั่น First-Time Special (New customer) หลังจากรับโปรโมชั่น First-Time Special (New customer) การเติมเงินครั้งถัดไปจะเริ่มที่ Step 2 ทันที

- เครดิตจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของยอด Balance ในบัญชีของลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขกิจกรรม เเต่จะเเสดงในส่วนของ Credit เท่านั้น

- ไม่สามารถถอนหรือย้ายเครดิตออกจากบัญชีได้

- หากบัญชีมียอด Balance ต่ำกว่า 0 จะไม่สามารถเพิ่มเครดิตได้

- หากบัญชีมียอด Equity คงเหลือน้อยกว่า Credit ระบบจะทำการตัดเครดิตทันที

- เครดิตมีอายุ 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเครดิตวันแรก

- เครดิตจะเข้าภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการยืนยันสิทธ์กับเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ

- bestonFX ขอสงวนสิทธิ์ในการเเก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

- ถ้าหากมีการพยายามที่จะละเมิดข้อกำหนด เงื่อนไขหรือการพยายามจะฉ้อโกงทุกรูปแบบ ทาง bestonFX ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้เครดิต รวมไปถึงผลกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดในบัญชีดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะ

- bestonFX จะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากซื้อขาย ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของระบบ