Promotion Forex

100% + 30% (รับเครดิตสูงสุด $3,300)

รายละเอียดกิจกรรม

- เติมเงิน $300 รับเครดิต 100% สูงสุด $300

- เติมเงิน $300 ขึ้นไป รับเครดิต 30% สูงสุด $3,000


เงื่อนไขกิจกรรม

- จำกัดสิทธิ์เพียง 200 คนเเรก หรือจนกว่าจะสิ้นสุดกิจกรรม

- ระยะเวลากิจกรรมตั้งเเต่ 22 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

- เครดิต 100% จะเข้า ณ วันที่ลูกค้าย้ายเงินเข้าพอร์ต โดยเครดิตจะเข้าภายใน 24 ชั่วโมง

- เครดิต 30% (หลังจาก $300 ขึ้นไป) จะโอนเครดิตเข้าภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากมีการเติมเงินเกินจาก $300 รับเครดิตสูงสุด $3000

- เครดิตจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของยอด Balance ในบัญชีของลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขกิจกรรม เเต่จะเเสดงในส่วนของ Credit เท่านั้น

- ไม่สามารถถอนหรือย้ายเครดิตออกจากบัญชีได้

- หากบัญชีมียอด Balance ต่ำกว่า 0 จะไม่สามารถเพิ่มเครดิตได้

- หากบัญชีมียอด Equity คงเหลือน้อยกว่า Credit ระบบจะทำการตัดเครดิตทันที

- เครดิตมีอายุ 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเครดิตวันแรก


หมายเหตุ

- bestonFX ขอสงวนสิทธิ์ในการเเก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

- ถ้าหากมีการพยายามที่จะละเมิดข้อกำหนด เงื่อนไขหรือการพยายามจะฉ้อโกงทุกรูปแบบ ทาง bestonFX ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้เครดิต รวมไปถึงผลกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดในบัญชีดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะ

- bestonFX จะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากซื้อขาย ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของระบบ