โบรกเกอร์ FOREX

รายละเอียดกิจกรรม

- เติมเงินสะสม $1,000 ภายในเดือนกรกฎาคม 2567 เพื่อรับ Rebate เงินคืนตาม Tier Level ที่กำหนดดังนี้

0-5 Lot = Lv.0 ไม่ได้รับเงินคืน

6-10 Lot = Lv.1 ได้รับ $3

11-20 Lot = Lv.2 ได้รับ $15

21-30 Lot = Lv.3 ได้รับ $30

31 Lot ขึ้นไป = Lv.4 ได้รับ $30+$3/Lot ตั้งแต่ Lot ที่ 31

เงื่อนไขกิจกรรม

- เริ่มตั้งเเต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

- จะเริ่มนับ Lot ตั้งเเต่มีการเติมเงินเข้าบัญชีสะสมครบ $1,000 ภายในระยะเวลากิจกรรม

- Rebate จะจ่ายให้ในรูปเเบบของ Balance ในบัญชีที่ตรงตามเงื่อนไขเท่านั้น

- Rebate จะจ่ายภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2567

หมายเหตุ

- bestonFX ขอสงวนสิทธิ์ในการเเก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

- ถ้าหากมีการพยายามที่จะละเมิดข้อกำหนด เงื่อนไขหรือการพยายามจะฉ้อโกงทุกรูปแบบ ทาง bestonFX ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้เครดิต รวมไปถึงผลกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดในบัญชีดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะ

- bestonFX จะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากซื้อขาย ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของระบบ